• MVO MVO
  • Social return Social return
  • Sociale werkvoorziening Sociale werkvoorziening
  • Goede doelen Goede doelen
Tel. 035 - 7370265

Inkopers kunnen sociaal aanbesteden boost geven

Inkopers kunnen sociaal aanbesteden een boost geven. Ze kunnen voorbehouden opdrachten uitzetten bij sociale ondernemingen, zoals deBesteEHBOdoos. De Aanbestedingswet (artikel 2.82) biedt hiervoor een mogelijkheid waar inkopers van gemeenten of andere aanbestedende diensten nog weinig gebruik van maken.

Belangrijke voorwaarde is dat ten minste 30% van de werknemers een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. deBesteEHBOdoos is al sinds 2017 in het bezit van het PSO30+ (Abw)-certificaat en toont hiermee aan te voldoen aan de eisen voor voorbehouden opdrachten.

Handleiding
Om sociaal aanbesteden te stimuleren heeft Cedris – de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt – een handleiding met stappenplan ontwikkeld. Hierin staat beschreven hoe aanbestedende diensten, zoals gemeenten, op de juiste wijze voorbehouden opdrachten kunnen uitzetten bij sociale ondernemingen. Meer lezen? Op de website van Cedris vindt u het artikel ‘Aan de slag met een voorbehouden opdracht’.

De handleiding sociaal aanbesteden is hier te downloaden.

deBesteEHBOdoos hoopt dat deze handleiding inkopers het vertrouwen geeft om de levering en het onderhoud van verbanddozen en AED’s als een voorbehouden opdracht in de markt te zetten. Eventueel als apart perceel in een grotere aanbesteding!

Volg het voorbeeld van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier!
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) maakt al enkele jaren gebruik van de mogelijkheid om verbanddozen sociaal in te kopen.   ,,deBesteEHBOdoos verzorgt al sinds 2017 het onderhoud van alle EHBO-verbandtrommels bij het Hoogheemraadschap, vertelt Gerie Bootsman, hoofd Facilitaire Zaken & Vastgoed.,,HHNK heeft veel oog voor de zwakkeren in de samenleving en past waar mogelijk social return toe. De sociale werkwijze van deBesteEHBOdoos sluit daar uitstekend bij aan.”

Heeft u vragen? Neem contact op met deBesteEHBOdoos via ons contactformulier of bel 06-37010664 (Bob Kolsteeg).

Opnieuw PSO-certificaat Trede 3/30+ voor deBesteEHBOdoos

deBesteEHBOdoos behoort – als het om sociaal ondernemen gaat – tot de 10% best presterende bedrijven van Nederland. Bovendien bestaat ons personeelsbestand vrijwel geheel uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De kwalificering is onlangs bevestigd met het hernieuwde PSO-certificaat Trede 3 / 30+. PSO-bestuurder Yuri Starrenburg reikte het hoogst haalbare PSO-certificaat uit aan Bob Kolsteeg, directeur van DeBesteEHBOdoos.

Ons bedrijf  heeft aangetoond te voldoen aan de kwalitatieve- en kwantitatieve eisen voor de derde en hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Daarnaast is uit de onafhankelijke toetsing gebleken dat minimaal 30% van het personeelsbestand van deBesteEHBOdoos bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor we óók de 30+ -uitlezing hebben ontvangen.

‘Je moet kijken naar wat mensen kunnen’

deBesteEHBOdoos is in 2011 ontstaan ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van Sociale Werkvoorzieningsbedrijven. Sociaal ondernemerschap zit daarmee diep geworteld in het DNA van ons bedrijf. deBesteEHBOdoos verkoopt en onderhoudt in heel Nederland (bedrijfs)verbanddozen en AED’s. We ontzorgen u volledig voor uw ARBO-verplichting op gebied van verbandmiddelen of het onderhoud van uw AED’s.

Vrijwel al onze medewerkers hadden voorafgaand aan de indiensttreding een afstand tot de arbeidsmarkt. Ons personeel voert alle voorkomende werkzaamheden binnen het bedrijf uit – van logistiek tot ICT en van administratie tot verkoop. ‘Je moet kijken naar wat mensen kunnen – niet naar wat ze niet kunnen’, vertelt directeur Bob Kolsteeg. Bij de werkzaamheden binnen deBesteEHBOdoos wordt daarom extra gelet op de mogelijkheden van de werknemers. Het is de bedoeling om ze met zo weinig mogelijk begeleiding te laten werken. Zo komen alle medewerkers bij deBesteEHBOdoos goed tot hun recht, en ontstaat er ruimte om hun talenten verder door te ontwikkelen.’

Voordelen van de PSO

deBesteEHBOdoos is al sinds 2017 in het bezit van het certificaat voor trede 3 /30+ en heeft onlangs opnieuw aangetoond te voldoen aan de eisen voor deze speciale uitlezing. De certificering is niet alleen bewijs van de belangrijke maatschappelijke bijdrage die ons bedrijf levert, maar is ook van zakelijk belang. ‘We onderscheiden ons van de concurrent omdat we vrijwel uitsluitend werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’, vertelt Kolsteeg. ‘Momenteel komen 12 van de 15 medewerkers binnen ons bedrijf uit de PSO-doelgroep, waarmee we zelfs ruim boven de 30+ -normering vallen. Inkopers van aanbestedingsplichtige bedrijven hebben, door de certificering, nu de mogelijkheid om voor onze dienstverlening een voorbehouden opdracht uit te vragen, conform artikel 2.82 van de herziene aanbestedingswet’, vertelt Kolsteeg. Hierdoor wordt de PSO-keten actief gestimuleerd.

De PSO-keten

De PSO is een door TNO & PSO-Nederland ontwikkeld wetenschappelijk onderbouwd meet- & registratie instrument en tevens kwaliteitskeurmerk dat sociaal ondernemerschap op  bedrijfsniveau inzichtelijk maak. De PSO richt zich op een doelgroep met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, die voorafgaand aan indiensttreding onder regelingen zoals de Participatiewet, Wajong, of WSW vielen.

Via de ketenstimulering, die mogelijk wordt gemaakt door de werking van de PSO, ondernemen steeds meer organisaties socialer. Omdat inkoop bij andere PSO-gecertificeerde organisaties meetelt als indirecte bijdrage, stimuleren ondernemingen elkaar onderling om werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast het verwerkelijken van hun sociaal-maatschappelijke ambities kunnen organisaties op deze manier ook hun concurrentiepositie binnen de branche optimaliseren. De PSO-keten blijft groeien: onlangs werd bekend dat het inkoopvolume van de afgelopen twee jaar wel €430 miljoen euro bedraagt.

Meer weten over de PSO? Op de website van PSO Nederland staat een leuke infomercial, die de werking van de PSO in slechts twee minuten uitlegt.

 

Social Return optimaal benutten met GreenFox

deBesteEHBOdoos zorgt ervoor dat klanten de voordelen van Social Return optimaal kunnen benutten. Daarom zijn we samenwerkingspartner van GreenFox Social Return.

Gemeenten, overige aanbestedingsplichtige partijen en gelukkig ook steeds meer bedrijven vinden het belangrijk dat hun leveranciers en opdrachtnemers invulling geven aan Social Return: het in dienst nemen of aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Heeft u een Social Return Verplichting? Dan bent u bij ons aan het goede adres. deBesteEHBOdoos is in het bezit van het PSO 30+ keurmerk. Wij werken uitsluitend met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wij bieden hen een vaste arbeidsplaats. De kosten die u bij ons maakt voor onderhoud en aanschaf van verbanddozen en AED’s kunt u volledig in mindering brengen op uw Social Return verplichting bij een aanbesteding.

Handhaving: boetes voorkomen!

Omdat er tegenwoordig handhaving plaatsvindt op Social Return is het extra belangrijk dat de SROI-verplichting op de juiste manier is ingevuld. Is dit niet het geval dan kunt u een boete krijgen die hoger is dan de waarde van de verplichting zelf!

Heeft u meerdere Social Return verplichtingen? En bent u misschien het overzicht kwijt op de mate waarin uw verplichtingen zijn ingevuld? Dan kan onze partner GreenFox Social Return u helpen. GreenFox brengt uw verplichtingen in kaart, adviseert en maakt een voorstel om de verplichtingen in te vullen.

Door onze samenwerking met GreenFox Social Return worden onze facturen direct opgenomen en verwerkt op de juiste SROI-verplichting.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Aanbesteding voor verbandmiddelen verleden tijd door PSO30+ keurmerk!

Bent u verantwoordelijk voor de BHV-organisatie en bent u verplicht dit aan te besteden volgens de Aanbestedingswet, dan is er goed nieuws!

Op basis van de nieuwe  Aanbestedingswet (Abw)  is het mogelijk om aanbestedingen voor te behouden aan ‘sociale’ bedrijven die aan het PSO30+ criterium voldoen (art 2.82 Abw).

deBesteEHBOdoos is in het bezit van het PSO30+ keurmerk.  Door dit (TNO)keurmerk wordt inzichtelijk gemaakt dat deBesteEHBOdoos een sociale onderneming is en minimaal 30% van het vaste personeel een zogenaamde ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ heeft. Onze enthousiaste werknemers hebben bijna allemaal een zogenaamde ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Samen zorgen wij ervoor dat de klant volledig wordt ontzorgd voor de ARBO-verplichting voor het op orde hebben van de verbandmiddelen.

Onze modulaire verbanddozen worden bij het Werkbedrijf  ingepakt. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en komen langs bij klanten in alle regio’s van Nederland om de verbanddozen te onderhouden. Naast verbanddozen, verkopen en onderhouden wij ook AED’s.  En ook voor alle overige EHBO-artikelen zoals evacuatiematrassen, oogspoelflessen en pleisterautomaten bent u bij ons aan het juiste adres! Materialen die na een controle retour komen, worden geschonken aan goede doelen. Met onze dienstverlening wordt bijgedragen aan een verbeterde Veiligheid en wordt invulling gegeven aan MVO en SocialReturn!

Door de nieuwe Aanbestedingswet kan een ingewikkelde aanbesteding achterwege blijven en kunnen opdrachten voor verbanddozen en het onderhoud hiervan rechtstreeks worden gegund aan deBesteEHBOdoos! Inmiddels zijn er meerdere organisaties die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden die het PSO30+ keurmerk biedt. Door het afnemen van producten en/of diensten van PSO30+ organisaties, stijgt ook de opdrachtgever op de PrestatieladderSociaalOndernemen. Zo zijn de voordelen voor alle partijen groot en kunnen steeds meer mensen met een zogenaamde ‘afstand’ aan het werk!

Bijdragen aan een socialere maatschappij
PSO-gecertificeerde organisaties dragen aantoonbaar bij aan een betere maatschappij. Dit wordt in toenemende mate gewaardeerd door klanten, opdrachtgevers, vakorganisaties, brancheverenigingen, medewerkers en investeerders. Voor meer informatie over de PSO, kijkt u op www.pso-nederland.nl.

Ook interesse in onze MVO-dienstverlening, neem dan contact met ons op:

Bob Kolsteeg  06-37010664 / Bob@debesteehbodoos.nl

Arne Koolmeijer 06-27027821 / Arne@debesteehbodoos.nl

 

 

Zij gingen u voor:
0