• MVO MVO
 • Social return Social return
 • Impact Impact
 • PSO30+ PSO30+
Tel. 035 - 7370265

Privacyverklaring deBesteEHBOdoos

Privacy vinden wij erg belangrijk binnen deBesteEHBOdoos. Persoonlijke informatie zullen wij dan ook vertrouwelijk behandelen en beschermen. Uiteraard hebben wij ook de nodige technische maatregelen getroffen, zodat uw digitale gegevens veilig zijn.

DeBesteEHBOdoos verwerkt uw zakelijke contactgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij kunnen uw contactgegevens verzamelen wanneer u onze website bezoekt, zich inschrijft voor een nieuwsbrief of een van onze evenementen bezoekt. Wanneer wij persoonlijk identificeerbare informatie via onze website verzamelen, zullen wij duidelijk aangeven wanneer wij persoonlijke informatie verzamelen en zullen wij uitleggen wat wij van plan zijn daarmee te doen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • (Zakelijke) Adresgegevens;
 • (Zakelijke) Telefoonnummers;
 • (Zakelijke) E-mailadressen;

Voor welke doeleinden gebruiken wij deze gegevens?

 • Om u te kunnen informeren over onze producten en dienstverlening;
 • Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en daarvoor afspraken te plannen;
 • Om u te informeren over zaken die verband houden met uw order;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Om een factuur te kunnen sturen;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om een nieuwsbrief te kunnen sturen;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om onze administratie te controleren hebben wij uw betaalgegevens, BTW nr. en KVK nr.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en wij zullen deze uitsluitend aan door ons gecontracteerde incassobureaus ter beschikking stellen in geval van overschrijding van de door ons gestelde betalingstermijn. Uw gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen. Bevoegde medewerkers van deBesteEHBOdoos zijn de enige personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht van de persoonsgegevens. Om uw gegevens zo goed mogelijk te kunnen beveiligen, en om onze serviceverlening te optimaliseren, schakelen wij daar waar nodig ook andere partijen in.

Wat weten wij van u?

Wilt u inzage in de gegevens die wij hebben van u? Stuur dan een e-mail naar info@deBesteEHBOdoos.nl met het verzoek tot inzage van de gegevens. Wilt u naar aanleiding daarvan iets aan laten passen? Ook dan kunt u een e-mail sturen naar ons met het verzoek tot wijziging.
In beide gevallen zullen wij binnen 30 dagen na bevestiging van ontvangst de gegevens inzichtelijk maken of aanpassen.

Vergeet mij (niet)

Bent u geen klant meer bij ons / neemt u niets meer bij ons af en wilt u dat wij u vergeten? Dan kunt u ons mailen op info@deBesteEHBOdoos.nl met het verzoek om alle persoonlijke informatie te verwijderen. Binnen 30 dagen na bevestiging van ontvangst zullen wij deze gegevens verwijderen.
Let op: Weg is ook echt weg.

Zij gingen u voor:
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop