• MVO MVO
 • Social return Social return
 • Impact Impact
 • PSO30+ PSO30+
Tel. 035 - 7370265

Richtlijnen BHV dozen-Eerste Hulp

 • In elk bedrijf moeten altijd één of meer opgeleide bedrijfshulpverlener(s)aanwezig zijn. Een bedrijfshulpverlener (bhv’er) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen en om eerste hulp te kunnen verlenen.
 • De verbanddoos moet binnen handbereik zijn (binnen een halve minuut beschikbaar zijn).
 • de bedrijfsverbanddoos BHV is gebaseerd op een zogenaamde “werkunit”. Een bedrijf kan afhankelijk van grootte en samenstelling uit één of meerdere units bestaan. Een werkunit heeft als criteria: een duidelijk afgebakend risicoprofiel (kantoor en werkplaats zijn dus 2 units);
 • De verbanddoos moet voorzien zijn van een houder waarmee hij duidelijk zichtbaar aan de muur kan worden bevestigd en dient eenvoudig te openen te zijn
 • De verbanddoos dient regelmatig, doch tenminste ieder half jaar gecontroleerd te worden op gebreken, ontbrekende inhoud en houdbaarheid van de producten. Het verdient de aanbeveling om een vast persoon met deze taak te belasten of het onderhoud (controle houdbaarheid en aanvulling) uit te besteden.
 • De beschreven inhoud is een minimumpakket; de doos dient voldoende ruimte te hebben om op basis van specifieke risico’s of ervaringen al naar gelang de bedrijfssituatie te worden uitgebreid.
 • De doos dient te zijn voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing en een beknopte actuele instructie hoe te handelen bij verschillende ongelukken.
 • Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de verbanddoos.
 • Het materiaal van de verbandset moet gebruikersvriendelijk zijn en overzichtelijk opgeborgen
 • Het materiaal dient zodanig te zijn samengesteld dat de veiligheid van eerstehulpverlener en slachtoffer zoveel mogelijk gewaarborgd is.
 • De inhoud dient voor zover mogelijk te bestaan uit producten die zijn beschreven door (inter)nationale normalisatie-instituten.
 • Het product voldoet aan de wettelijke eisen aan veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming (CE keurmerk).
 • De inhoud en samenstelling moet bij bedrijven voldoen aan eisen van de Arbowet.
 • Het materiaal dient van zodanige kwaliteit te zijn dat het meteen als eindbehandeling kan dienen (bij slachtoffers die niet meer naar een andere hulpverlener hoeven te worden gebracht).
 • Het materiaal dient van zodanige kwaliteit te zijn dat het gebruikt kan worden bij het verlenen van eerste hulp aan slachtoffers die daarna naar een andere hulpverlener moeten worden gebracht. Het materiaal mag daarbij de beoordeling van de professionele hulpverlener niet hinderen.

Pleisters worden veel gebruikt. Om te voorkomen dat de verzegeling van de verbanddoos vaak verbroken wordt, mogen pleisters apart gehouden worden, bijvoorbeeld in een pleisterdispenser.

Voor advies met betrekking tot bovenstaande kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Zij gingen u voor:
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop