• MVO MVO
  • Social return Social return
  • Impact Impact
  • PSO30+ PSO30+
Tel. 035 - 7370265

PSO keurmerk verlengd tot eind 2025: ‘Iedereen voelt zich hier op z’n plek’

PSO Nederland heeft ons keurmerk voor sociaal ondernemen (PSO Trede 3 / PSO30+) verlengd tot eind 2025. deBesteEHBOdoos is al sinds 2017 in het bezit van dit certificaat dat aantoont dat we koploper zijn op het gebied van inclusief werkgeverschap.

Om de norm voor sociaal ondernemen in Nederland te bewaken controleert PSO Nederland elke twee jaar of bedrijven nog voldoen aan de eisen voor hun keurmerk. Bij deBesteEHBOdoos is dit onderzoek inmiddels voor de vierde keer uitgevoerd met een positief resultaat: we mogen het PSO-keurmerk ook de komende twee jaar weer voeren.

Het ‘wij-gevoel’ van deBesteEHBOdoos

Directeur Bob Kolsteeg is trots dat het PSO-certificaat voor de derde keer is verlengd: ‘Met het PSO-keurmerk laten we objectief aan de buitenwereld zien dat wij een impactonderneming zijn op het gebied van arbeidsparticipatie. In ons geval geldt dat voor ruim 70% van het personeelsbestand. Er zijn bij ons meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties van dezelfde omvang.’

Kolsteeg is vooral in zijn nopjes met de persoonlijke terugkoppeling die hij dit keer ontving van PSO Nederland: ‘De auditor noemde het bewonderenswaardig hoe er bij deBesteEHBOdoos een ‘wij-gevoel’ is gecreëerd, terwijl we toch verspreid over het hele land werken en elkaar slechts sporadisch zien. Daarnaast viel het op dat iedereen zich bij ons ‘op zijn plek’ voelt.’

Social return en voorbehouden opdrachten

Het PSO-keurmerk borgt het sociale gehalte van deBesteEHBOdoos. Tegelijkertijd kan het PSO30+-keurmerk klanten voordeel opleveren. Zij kunnen in de meeste gevallen de kosten voor onderhoud en aanschaf van BHV-middelen in mindering brengen op hun Social Return-verplichting.

Dankzij het PSO-certificaat komen we als sociale onderneming bovendien in aanmerking voor het uitzetten van voorbehouden opdrachten bij aanbestedingen (art. 2.82 Abw). Overheden kunnen hier gebruik van maken als ze sociaal willen inkopen en/of aanbesteden.

Samen sociaal ondernemen: ketenstimulering

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidspositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doet deBesteEHBOdoos niet alleen door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in 2 minuten).

Zij gingen u voor:
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop