• MVO MVO
  • Social return Social return
  • Impact Impact
  • PSO30+ PSO30+
Tel. 035 - 7370265

Sociaal inkopen: dat zouden meer overheden moeten doen!

Overheden lijken vaker opdrachten te verstrekken aan sociale firma’s. Dat is een goeie ontwikkeling want daarmee kunnen sociale ondernemingen meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Dat is goed voor de economie en goed voor de maatschappij. Toch wordt de ruimte die er is nog steeds niet optimaal benut .. Sociaal inkopen: dat zouden meer overheden moeten doen!

Maatschappelijke impact maken

Sociale ondernemingen richten zich niet alleen op het maken van winst. Ze doen ook iets terug voor de maatschappij. In het geval van deBesteEHBOdoos is dat niet alleen het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We steunen ook goede doelen in binnen- en buitenland met verbandmiddelen die we retour krijgen van onze klanten. Zo zijn we lekker sociaal bezig en maken we maatschappelijke impact.

Sociaal inkopen: dat zouden meer gemeenten moeten doen!

deBesteEHBOdoos merkt dat overheden er vaker voor open aan staan om sociale firma’s een boost te geven. Sterker nog: ze pakken ook daadwerkelijk de handschoen op om sociaal in te kopen. Dit jaar kregen we bijvoorbeeld nieuwe opdrachten van de gemeenten Den Helder en Purmerend om hen te ontzorgen op het gebied van verbanddozen en/of AED’s. Zij zijn de afgelopen jaren voorgegaan door diverse gemeenten en waterschappen die wij inmiddels tot onze trouwe klanten mogen rekenen. Dat is goed voor elkaar!

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is één van de overheden die sinds 2017 gebruik maakt van onze diensten. Thomas Hageman, accountbeheerder facilitair, legt uit waarom: ,,Het is goed dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om in het gewone bedrijfsleven mee te draaien. Het PSO-keurmerk heeft de doorslag gegeven. Maar dat betekent niet dat we alles zomaar goed vinden. Uiteindelijk wordt ook een sociale firma afgerekend op prijs en prestatie. Het bedrijf moet gewoon kwaliteit leveren.”

Voorbehouden opdrachten

Helaas wordt de ruimte die er is om sociale ondernemingen te ondersteunen toch nog niet optimaal benut. Overheden kunnen hun inkoopinstrumenten veel ambitieuzer inzetten om sociale firma’s een boost te geven. Inkopers kijken bijvoorbeeld nog steeds te weinig naar een mogelijkheid die de Aanbestedingswet biedt, namelijk het uitzetten van een voorbehouden opdracht. Hiermee krijgen alleen sociale ondernemingen of sociale werkplaatsen de mogelijkheid om in te schrijven op een opdracht.

Deelopdrachten

Overheden kunnen ook flexibeler omgaan met sociaal inkopen dan nu meestal het geval is. Vaak zijn sociale firma’s namelijk kleine bedrijven met een beperkt aantal mensen in dienst. Overheden kunnen dan overwegen om slechts een onderdeel van de opdracht onder te brengen bij een sociale onderneming. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Het bedrijf in kwestie is daar economische mee geholpen en de overheid maakt indirect maatschappelijke impact.

Zij gingen u voor:
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop