Het Oranje Kruis, Nederlandse Rode Kruis en NIBHV hebben de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016 bekendgemaakt.

Deze richtlijnen vormen het kader voor de eindtermen en het lesmateriaal van het Oranje Kruis, het Rode Kruis en het NIBHV. Als uitgangspunt is genomen dat de te verlenen Eerste Hulp (EHBO) altijd gericht moet zijn op de meerwaarde voor het slachtoffer.