• MVO MVO
  • Social return Social return
  • Sociale werkvoorziening Sociale werkvoorziening
  • Goede doelen Goede doelen
Tel. 035 - 7370265

Opnieuw PSO-certificaat Trede 3/30+ voor deBesteEHBOdoos

deBesteEHBOdoos behoort – als het om sociaal ondernemen gaat – tot de 10% best presterende bedrijven van Nederland. Bovendien bestaat ons personeelsbestand vrijwel geheel uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De kwalificering is onlangs bevestigd met het hernieuwde PSO-certificaat Trede 3 / 30+. PSO-bestuurder Yuri Starrenburg reikte het hoogst haalbare PSO-certificaat uit aan Bob Kolsteeg, directeur van DeBesteEHBOdoos.

Ons bedrijf  heeft aangetoond te voldoen aan de kwalitatieve- en kwantitatieve eisen voor de derde en hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Daarnaast is uit de onafhankelijke toetsing gebleken dat minimaal 30% van het personeelsbestand van deBesteEHBOdoos bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor we óók de 30+ -uitlezing hebben ontvangen.

‘Je moet kijken naar wat mensen kunnen’

deBesteEHBOdoos is in 2011 ontstaan ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van Sociale Werkvoorzieningsbedrijven. Sociaal ondernemerschap zit daarmee diep geworteld in het DNA van ons bedrijf. deBesteEHBOdoos verkoopt en onderhoudt in heel Nederland (bedrijfs)verbanddozen en AED’s. We ontzorgen u volledig voor uw ARBO-verplichting op gebied van verbandmiddelen of het onderhoud van uw AED’s.

Vrijwel al onze medewerkers hadden voorafgaand aan de indiensttreding een afstand tot de arbeidsmarkt. Ons personeel voert alle voorkomende werkzaamheden binnen het bedrijf uit – van logistiek tot ICT en van administratie tot verkoop. ‘Je moet kijken naar wat mensen kunnen – niet naar wat ze niet kunnen’, vertelt directeur Bob Kolsteeg. Bij de werkzaamheden binnen deBesteEHBOdoos wordt daarom extra gelet op de mogelijkheden van de werknemers. Het is de bedoeling om ze met zo weinig mogelijk begeleiding te laten werken. Zo komen alle medewerkers bij deBesteEHBOdoos goed tot hun recht, en ontstaat er ruimte om hun talenten verder door te ontwikkelen.’

Voordelen van de PSO

deBesteEHBOdoos is al sinds 2017 in het bezit van het certificaat voor trede 3 /30+ en heeft onlangs opnieuw aangetoond te voldoen aan de eisen voor deze speciale uitlezing. De certificering is niet alleen bewijs van de belangrijke maatschappelijke bijdrage die ons bedrijf levert, maar is ook van zakelijk belang. ‘We onderscheiden ons van de concurrent omdat we vrijwel uitsluitend werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’, vertelt Kolsteeg. ‘Momenteel komen 12 van de 15 medewerkers binnen ons bedrijf uit de PSO-doelgroep, waarmee we zelfs ruim boven de 30+ -normering vallen. Inkopers van aanbestedingsplichtige bedrijven hebben, door de certificering, nu de mogelijkheid om voor onze dienstverlening een voorbehouden opdracht uit te vragen, conform artikel 2.82 van de herziene aanbestedingswet’, vertelt Kolsteeg. Hierdoor wordt de PSO-keten actief gestimuleerd.

De PSO-keten

De PSO is een door TNO & PSO-Nederland ontwikkeld wetenschappelijk onderbouwd meet- & registratie instrument en tevens kwaliteitskeurmerk dat sociaal ondernemerschap op  bedrijfsniveau inzichtelijk maak. De PSO richt zich op een doelgroep met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, die voorafgaand aan indiensttreding onder regelingen zoals de Participatiewet, Wajong, of WSW vielen.

Via de ketenstimulering, die mogelijk wordt gemaakt door de werking van de PSO, ondernemen steeds meer organisaties socialer. Omdat inkoop bij andere PSO-gecertificeerde organisaties meetelt als indirecte bijdrage, stimuleren ondernemingen elkaar onderling om werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast het verwerkelijken van hun sociaal-maatschappelijke ambities kunnen organisaties op deze manier ook hun concurrentiepositie binnen de branche optimaliseren. De PSO-keten blijft groeien: onlangs werd bekend dat het inkoopvolume van de afgelopen twee jaar wel €430 miljoen euro bedraagt.

Meer weten over de PSO? Op de website van PSO Nederland staat een leuke infomercial, die de werking van de PSO in slechts twee minuten uitlegt.

 

Zij gingen u voor:
0