• MVO MVO
  • Social return Social return
  • Impact Impact
  • PSO30+ PSO30+
Tel. 035 - 7370265

MVO / Social return

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Voortgekomen uit een initiatief van Sociale Werkvoorzieningsbedrijven zit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het DNA van ons bedrijf. We verkopen en onderhouden verbanddozen en AED's op MVO-wijze: het grootste deel van onze medewerkers heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij voeren alle voorkomende werkzaamheden binnen ons bedrijf onder minimale begeleiding uit: van logistiek tot ICT, van administratie tot verkoop.

Voorbehouden opdrachten (artikel 2.82 Aanbestedingswet)

Bent u inkoper en wilt u invulling geven aan Social Return beleid? Dan kunt u hiervoor gebruik maken van een veilige mogelijkheid die de Aanbestedingswet biedt: namelijk het uitzetten van een voorbehouden opdracht bij ‘sociale’ bedrijven (Aanbestedingswet artikel 2.82).

Belangrijke voorwaarde daarbij is dat ten minste 30% van de werknemers een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. deBesteEHBOdoos is al sinds 2017 in het bezit van het PSO30+ (Abw)-certificaat en toont hiermee aan te voldoen aan de eisen voor voorbehouden opdrachten.

Handleiding

Om sociaal aanbesteden te stimuleren heeft Cedris – de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt – een handleiding met stappenplan ontwikkeld. Hierin staat beschreven hoe gemeenten en andere aanbestedingsplichtige partijen op de juiste wijze aan de slag kunnen gaan met voorbehouden opdrachten.

De handleiding sociaal aanbesteden kunt u hier downloaden.

Wij hopen dat deze handleiding u het vertrouwen geeft om de levering en het onderhoud van verbandmiddelen en AED’s als een voorbehouden opdracht in de markt te zetten. Eventueel als apart perceel in een grotere aanbesteding.

Volg het voorbeeld van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier!

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) maakt al enkele jaren gebruik van de mogelijkheid om bij ons sociaal in te kopen. ,,deBesteEHBOdoos verzorgt al sinds 2017 het onderhoud van alle EHBO-verbandtrommels bij het Hoogheemraadschap, vertelt Gerie Bootsman, hoofd Facilitaire Zaken & Vastgoed. ,,HHNK heeft veel oog voor de zwakkeren in de samenleving en past waar mogelijk social return toe. De sociale werkwijze van deBesteEHBOdoos sluit daar uitstekend bij aan.”

Heeft u vragen?

Neem contact op met deBesteEHBOdoos via ons contactformulier of bel 06-37010664 (Bob Kolsteeg).

SROI (Social Return on Investment)

Social Return is het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is een afspraak om binnen een aanbesteding mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan werkervaring te helpen. Doel is het creëren van duurzame werkgelegenheid.

Gemeenten, overige aanbestedingsplichtige partijen en gelukkig ook steeds meer bedrijven vinden het belangrijk dat hun leveranciers en opdrachtnemers invulling geven aan Social Return.

Heeft u een Social Return Verplichting? Dan bent u bij ons aan het goede adres. deBesteEHBOdoos is in het bezit van het PSO Trede 3/30+ keurmerk. Wij werken vrijwel uitsluitend met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wij bieden hen een vaste arbeidsplaats. De kosten die u bij ons maakt voor onderhoud en aanschaf van verbanddozen en AED's kunt u volledig in mindering brengen op uw Social Return verplichting bij een aanbesteding.

Heeft u meerdere Social Return verplichtingen? En bent u misschien het overzicht kwijt op de mate waarin uw verplichtingen zijn ingevuld? (Er vindt tegenwoordig handhaving plaats!) Dan kan onze partner GreenFox Social Return u helpen! GreenFox brengt uw verplichtingen in kaart, adviseert en maakt een voorstel om de verplichtingen in te vullen. Door onze samenwerking met GreenFox Social Return worden onze facturen direct opgenomen en verwerkt op de juiste SROI-verplichting.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.

PSO Trede 3 / 30+ Prestatieladder Socialer Ondernemen

PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. Het is een meetinstrument – ontwikkeld door TNO – dat inzichtelijk maakt welke bedrijven meer dan gemiddeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven.

deBesteEHBOdoos onderneemt al 10 jaar sociaal en is sinds 2017 in het bezit van het hoogst haalbare keurmerk: Trede 3 / PSO 30+. Trede 3 geeft aan dat onze onderneming behoort tot de 10% best presterende bedrijven in Nederland als het om sociaal ondernemen gaat. PSO 30+ betekent dat minimaal 30% van het personeel een (arbeids)beperking heeft.

Elke twee jaar wordt gecontroleerd of bedrijven nog voldoen aan de eisen voor het keurmerk. Begin 2020 heeft PSO Nederland het keurmerk opnieuw uitgereikt aan deBesteEHBOdoos. We vallen zelfs ruim boven de normering van 30+. Momenteel hebben 11 van de 14 medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt.

VOORDELEN VAN PSO

Social Return (SROI)

Social Return is een afspraak om binnen een aanbesteding mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan werkervaring te helpen. Omdat wij in het bezit zijn van het PSO Trede 3/30+ keurmerk kunt u de kosten die u bij ons maakt voor onderhoud en aanschaf van verbanddozen en AED's volledig in mindering brengen op uw Social Return verplichting bij een aanbesteding. Lees meer over Social Return op de website van PSO Nederland.

Voorbehouden opdrachten

Op basis van de nieuwe Aanbestedingswet is het mogelijk om aanbestedingen voor te behouden aan ‘sociale’ bedrijven die aan het PSO30+ criterium voldoen (art 2.82 Abw). Opdrachten voor verbanddozen en/of AED's en het onderhoud hiervan kunnen dus als voorbehouden opdracht worden uitgezet. Hierdoor kan een ingewikkelde aanbesteding achterwege blijven! Wilt u weten hoe u met een voorbehouden opdracht aan de slag kunt gaan? Bekijk dan de handleiding sociaal aanbesteden die is opgesteld door Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Ketenstimulering

PSO-gecertificeerde organisaties stimuleren elkaar onderling om werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inkoop bij andere PSO-organisaties telt namelijk mee als indirecte bijdrage waardoor deze bedrijven zelf ook stijgen op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen. Door deze ketenstimulering ondernemen steeds meer organisaties socialer. De PSO-keten blijft groeien: de afgelopen twee jaar bedroeg het inkoopvolume al €430 miljoen euro!

Voor meer informatie over de Prestatieladder Sociaal Ondernemen kijkt u op www.pso-nederland.nl.

Interesse in onze dienstverlening met maatschappelijke impact? Neem contact met ons op: 035-7370265 of info@deBesteEHBOdoos.nl.

Inpakwerkzaamheden bij Fivelingo
Zij gingen u voor:
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop