• MVO MVO
  • Social return Social return
  • Impact Impact
  • PSO30+ PSO30+
Tel. 035 - 7370265

Circulair werken met hulp van Mytylschool Haren

Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Ook deBesteEHBOdoos werkt eraan mee om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Verbandmiddelen die retour komen van klanten belanden niet op de afvalberg maar krijgen een tweede leven. Om dat circulair werken mogelijk te maken krijgen we sinds kort hulp van de Prins Johan Friso Mytylschool in Haren.

Mytylschool Haren sorteert verbandmiddelen

De verbandmaterialen die nog bruikbaar zijn schenken we aan goede doelen in binnen- en buitenland. Momenteel gaat er bijvoorbeeld veel materiaal naar het door oorlog getroffen Oekraïne. De rest (zoals gaasjes en snelverbanden die over de datum zijn) gebruiken we om trainingssetjes voor EHBO-cursussen samen te stellen. Zo verspillen we geen materialen en verkleinen we de afvalberg. We dragen daarmee rechtstreeks bij aan de Sustainable Development Goals voor een betere wereld.

Om te bepalen welke spullen nog geschikt zijn voor hergebruik moeten deze handmatig worden gesorteerd. Een tijdrovend karwei dat nu gedeeltelijk sociaal is uitbesteed aan de Prins Johan Friso Mytylschool in Haren. De leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs voeren deze opdracht uit op het Werkplein binnen de school.

‘Het loopt als een tierelier’

Met zichtbare trots vertelt Gert Wiersum over de succesvolle participatieprojecten die sinds enkele jaren draaien op de Mytylschool: ‘We proberen onze leerlingen tussen de 12 en 20 jaar zo volwaardig mogelijk mee te laten draaien in de maatschappij. Om dat waar te kunnen maken leggen we verbinding met allerlei bedrijven en organisaties. Er draaien nu bijvoorbeeld groepen scholieren mee op locatie bij de supermarkten van Jumbo en bij sociale werkvoorziening Iederz in Groningen.’

Andere leerlingen lopen individueel stage en worden waar mogelijk toegeleid naar nieuw beschut werk. Of ze voeren binnen de veilige muren van de Mytylschool opdrachten uit op het Werkplein: ‘Zoals nu het sorteerwerk voor deBesteEHBOdoos,’ gaat Wiersum verder. ‘We krijgen veel opdrachten. Het loopt als een tierelier. Vooral productiewerk, inpakken, stickeren .. We merken dat de projecten hun vruchten afwerpen. Leerlingen komen arbeidsvaardig bij bedrijven binnen en krijgen sneller kansen.’

Productielijn opgezet

Inmiddels is de eerste partij van vier grote dozen naar volle tevredenheid gesorteerd. Na de zomervakantie gaan de leerlingen aan de slag met een nieuwe opdracht onder begeleiding van docent arbeidstraining Marianne van Sloten. Samen met directeur Bob Kolsteeg van deBesteEHBOdoos legde zij de leerlingen uit hoe ze deze klus het beste konden aanpakken. Daar rolde zelfs een heuse ‘productielijn’ uit om de materialen in grofweg 17 soorten te sorteren.  Allemaal aparte dozen voor gaasjes, windsels, scharen, pleisters etc. deBesteEHBOdoos sorteert de verbandmiddelen daarna zelf nog uit op houdbaarheidsdatum.

‘Mooie en nuttige opdracht’

‘Het is een hele mooie opdracht,’ zegt Marianne van Sloten. ‘We leren onze VSO-leerlingen wat werken is. En tegelijkertijd zijn we nuttig bezig. Vooral de reactie toen Bob vertelde dat deze spullen anders in de vuilnisbak belanden sprak boekdelen. De scholieren hebben er met elkaar nog lang over doorgepraat. Ze voelen zich trots dat ze goede doelen steunen zoals ziekenhuizen of EHBO-posten in Afrika. Het maakt indruk dat ze met hun werk mensen helpen die zelf niks hebben. Onze leerlingen hebben natuurlijk zelf ook een medische geschiedenis dus ze weten hoe belangrijk dat is. Dat speelt bij hen veel meer dan bij leeftijdgenootjes.’

Helpende handjes

deBesteEHBOdoos is enorm geholpen met de handjes van de Mytylschool. En voor de school zelf sluit de opdracht perfect aan bij de doelstellingen van het onderwijs: ‘Door de arbeidstraining leren onze scholieren om een aantal uur achter elkaar geconcentreerd te werken en tempo te maken. Het maakt ze arbeidsvaardig en dat is precies waar we naar streven. Ze kunnen daardoor soms al meer dan kinderen van dezelfde leeftijd in het reguliere onderwijs,’ besluit Van Sloten haar verhaal.

‘Uiteindelijk is dat ook het streven.’ vult Gert Wiersum aan. ‘Elke opdracht moet ten goede komen aan de leerlingen. Het werk is heel realistisch. De kinderen werken in vol ornaat, met muts en handschoenen, voor een echt bedrijf. Het doet ook een beroep op hun verantwoordelijkheidsgevoel. De verbandmiddelen die zij nu hebben gesorteerd gaan naar Oekraïne. Dat heeft zeggingskracht. De opdracht voor deBesteEHBOdoos is daarom in meerdere opzichten bijzonder waardevol.’

Bekijk hieronder een filmpje van de productielijn die de Mytylschool heeft opgezet om de verbandmiddelen te sorteren:

Zij gingen u voor:
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop