• MVO MVO
  • Social return Social return
  • Impact Impact
  • PSO30+ PSO30+
Tel. 035 - 7370265

‘Zaken doen draait niet alleen om geld’

10 jaar deBesteEHBOdoos

Aflevering 2: directeur Bob Kolsteeg

Dit jaar bestaat deBesteEHBOdoos 10 jaar. Dat betekent 10 jaar sociaal ondernemen, 10 jaar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen en 10 jaar goede doelen steunen. Kortom: 10 jaar #goedvoorelkaar!

In deze serie vertellen we hoe deBesteEHBOdoos in 10 jaar tijd van een idealistische vereniging uitgroeide tot een economisch rendabele onderneming met een sociale missie en een loyale klantenkring.

,,Zaken doen draait niet alleen om geld”

Het is een zonnige vrijdagochtend eind mei als we Bob Kolsteeg interviewen over 10 jaar deBesteEHBOdoos. De directeur/eigenaar is onderweg naar BWRI in Sappemeer, het Bedrijf voor Werk, Re-Integratie en Inkomen: één van de beschutte werkplekken in Nederland waar mensen van de sociale werkvoorziening verbanddozen inpakken. De productie lag enkele maanden stil door de coronamaatregelen. Waar herstarten in een ‘gewoon’ bedrijf al niet overal even soepeltjes verloopt, vraagt het in een sociaal bedrijf als het zijne toch net iets meer begeleiding. En dus rijdt hij aan het eind van de week zonder probleem naar het magazijn om zijn medewerkers met raad en daad terzijde te staan. Dat is Bob Kolsteeg ten voeten uit. Dat is sociaal ondernemen pur sang.

Van vereniging tot BV

Juist het sociale aspect deed hem 10 jaar geleden besluiten om de vereniging deBesteEHBOdoos over te nemen en om te turnen tot de sociale onderneming die het heden ten dage is. Oprichter en creatief brein Bart Smidts betrok hem in 2008 bij ‘deBeste’. Kolsteeg was toen directeur van een groothandel in verbandmiddelen. Hij vond het concept geniaal maar hapte toch niet meteen toe. Ons land zat in die periode in zwaar weer door de bankencrisis. Bezuinigingen raakten ook de Sociale Werkbedrijven die samen deBesteEHBOdoos vormden. En het realiseren van landelijke dekking bleek een grotere hobbel dan aanvankelijk gedacht.

Het contact tussen Bart Smidts en de latere directeur verwaterde. Tot ze elkaar toevallig weer tegen het lijf liepen op een vakbeurs en Kolsteeg besloot om de sprong te wagen: ,,Ik zag genoeg beren op de weg maar ik zag ook dat er een enorme markt lag. Elk bedrijf is in principe een potentiële klant. Het is een uniek concept. De grootste drijfveer om de stap te zetten was toch wel het sociale karakter. Zaken doen draait niet alleen om geld. Ik zag kansen om kwetsbare mensen aan het werk te helpen. Als ondernemer kun je op een normale manier met werknemers omgaan en toch een boterham verdienen. Die missie wilde ik waarmaken en dat is aardig gelukt.”

Sociale impact maken

De cijfers beamen Kolsteeg’s verhaal. deBesteEHBOdoos is sinds 2017 in het bezit van het hoogst haalbare keurmerk op de Prestatieladder Socialer Ondernemen: Trede 3/PSO30+. Trede 3 geeft aan dat de onderneming behoort tot de 10% best presterende bedrijven in Nederland als het om sociaal ondernemen gaat. PSO30+ betekent dat minimaal 30% van het personeel een (arbeids)beperking heeft: ,,Het certificaat bewijst niet alleen dat we een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren. Het is ook zakelijk van belang. We onderscheiden ons van de concurrent omdat we vrijwel uitsluitend werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als klanten bij ons verbanddozen of AED’s kopen, kunnen ze via ons mensen aan het werk helpen. Zo maken ze indirect sociale impact,’’ aldus Kolsteeg. Om er trots aan  toe voegen: ,,Momenteel komen 12 van de 15 medewerkers binnen ons bedrijf uit de PSO-doelgroep. Daarmee vallen we zelfs ruim boven de 30+-normering.”

Beginjaren geen vetpot

De beginjaren van deBesteEHBOdoos waren overigens bepaald geen vetpot, herinnert hij zich: ,,We gingen midden in de kredietcrisis van start. De omzet stelde nog niet zoveel voor. Het was vooral investeren, investeren, investeren .. geld en energie. Eindeloos bellen en op beurzen staan. Vechten voor elke klant. Tot overmaat van ramp gingen er in die beginperiode ook klanten weg omdat de vereniging een BV was geworden. Het commerciële wekte niet bij iedereen vertrouwen.” Gelukkig bleek de nieuw opgebouwde klantenkring van deBesteEHBOdoos uiterst loyaal. Wat dat betreft ziet Kolsteeg nauwelijks parallellen met de coronacrisis van nu: ,,Natuurlijk lopen we omzet mis. Geen enkel bedrijf ontspringt de dans. Maar ik ervaar nu veel minder stress. We hebben een trouw, vast klantenbestand. De organisatie staat en sociaal inkopen en impact maken is voor veel bedrijven en overheden belangrijker geworden. In 2010 stond alles nog in de kinderschoenen.”

Sociale missie betalen uit winst

Dat gold ook voor de hele beweging rondom maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen. ,,MVO Nederland was pas een paar jaar daarvoor opgericht. Het sociale verhaal vond nog geen weerklank in ondernemersland. Er waren vanuit de overheid ook nauwelijks regels om dat vorm te geven, zoals inkopers van (semi)overheden die nu de mogelijkheid hebben om sociaal aan te besteden. We deden en doen het nog steeds grotendeels op eigen kracht. We zetten een product in de markt en met de winst betalen we onze sociale missie. Daar komt het op neer.”

Social return

Economisch rendement omzetten in maatschappelijk rendement dus. Een manier van zakendoen die op veel meer stimulans vanuit de overheid zou moeten kunnen rekenen, zo luidt het pleidooi van Bob Kolsteeg. Er bestaan inmiddels instrumenten zoals Social Return: ,,Als de overheid een aanbesteding gunt aan een bedrijf dan moet een bepaald percentage van de omzet teruggegeven worden aan de maatschappij. Dat heet de Social Return-verplichting. Als zo’n bedrijf vervolgens bij ons sociaal inkoopt mag het totale bedrag afgetrokken worden van die verplichting. Zo snijdt het mes aan twee kanten want wij kunnen vervolgens weer mensen aan het werk helpen.”

Overheid kan veel meer stimuleren

Social Return is een mogelijkheid om te stimuleren dat derden sociaal gaan inkopen. Veel liever zou Bob Kolsteeg zien dat de overheid ook de hand in eigen boezem steekt: ,,De Aanbestedingswet biedt een veilige mogelijkheid om dat te doen: namelijk het uitzetten van voorbehouden opdrachten bij sociale ondernemingen die een PSO30+-certificaat hebben. Toch gaan veel overheidsinkopers jammer genoeg nog steeds voor de prijs. Ze kiezen nog te weinig voor het maken van sociale impact. Dat kan veel beter.”

De constatering strookt met Kolsteeg’s overtuiging dat ‘we nog steeds aan het begin staan’. deBesteEHBOdoos investeert de laatste tijd veel in communicatie en een nieuwe webshop voor AED’s die binnenkort gelanceerd wordt: ,,We willen onszelf veel meer laten zien en horen. Het concept staat al 10 jaar als een huis. Daar is geen speld tussen te krijgen. Het is ook uniek: niemand doet het op deze manier. We hebben een prachtige boodschap uit te dragen waarmee we ons onderscheiden van de rest. Hoe meer bedrijven/instellingen wij mogen ontzorgen voor het onderhoud van de verbanddozen, AED’s en aanverwante artikelen, hoe meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wij een vaste baan kunnen geven.”

Dankbaar werk

Als we Bob Kolsteeg tot slot vragen om 10 jaar deBesteEHBOdoos in één woord samen te vatten komt als eerste ‘dankbaar’ bovendrijven. Het komt recht uit zijn hart als hij vertelt wat zijn bedrijf voor mensen betekent: ,,We zetten mensen in op hun kracht, accepteren hun beperkingen en houden hier rekening mee. We geven ze de tijd en het vertrouwen om te groeien  Ze mogen fouten maken waar ze niet meteen op worden afgerekend. Dat geeft mensen een gevoel van veiligheid. We zien de mensen groeien in zelfvertrouwen en in functioneren. We hebben gewoon een hele leuke groep en hopen die nog groter te maken.”

Dankbaar werk dus .. Mooi om het interview mee af te sluiten. Maar dan rinkelt de telefoon weer .. ,,Met Bob nog even. Dankbaar, dat klopt wel hoor. Maar ik wil nog aan toevoegen dat het ook gewoon KEIHARD WERKEN is!”

——————————————————————————————————————————————————————————-

Onderstaand filmpje is in 2016 gemaakt door het Inclusief Ondernemers Netwerk. We zien we behalve directeur Bob Kolsteeg ook Joop Fest, één van de controleurs van deBesteEHBOdoos. De opnamen zijn gemaakt in samenwerking met Werkbedrijf Rijk van Nijmegen.

In 2012 stond Bob Kolsteeg met deBesteEHBOdoos in de Telegraaf Top 100 Groene Bedrijven:

 

Zij gingen u voor:
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop