• MVO MVO
 • Social return Social return
 • Impact Impact
 • PSO30+ PSO30+
Tel. 035 - 7370265

Sociale impact zichtbaar maken met MAEX

Meten is weten! deBesteEHBOdoos biedt vast werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en steunt goede doelen. Maar hoe druk je als sociale onderneming in keiharde euro’s uit wat je bedrijf betekent voor de maatschappij? Hoe maak je die sociale impact zakelijk en inzichtelijk? Het kan met de MAEX, de Maatschappelijke AEX. We maken er als sociale firma dankbaar gebruik van!

MAEX maakt sociale impact zichtbaar

Met een vette knipoog naar de Amsterdamse beurs werkt de ‘maatschappelijke beurs’ MAEX aan een duurzame, sociale en eerlijke samenleving. Duizenden maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen leveren een belangrijke bijdrage aan een vitale samenleving en duurzame economie. Die initiatieven zijn van grote waarde maar hun impact is nog te weinig zichtbaar. MAEX brengt de impact van deze sociale initiatieven in beeld, en biedt hen eenvoudig toegang tot bedrijven, overheid, fondsen en particulieren.

Social Handprint   

Het meetinstrument dat de MAEX daarvoor heeft ontwikkeld is de Social Handprint. Deze meetlat maakt de maatschappelijke impact van initiatieven en sociale ondernemingen op een visuele manier inzichtelijk. De Social Handprint is gebaseerd op de 17 Sustainable Development Goals (SDG) die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. Het zijn richtlijnen waar overheden en bedrijven zich aan vast kunnen houden. Het is de bedoeling om in 2030 een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Social Development Goals (SDG’s)

Met behulp van de Social Handprint kan men in één oogopslag zien aan welke SDG’s een initiatief of sociale onderneming bijdraagt. Daarnaast laat de Social Handprint zien met welke activiteiten en in welke mate een initiatief of sociale onderneming bijdraagt aan de doelen.

deBesteEHBOdoos scoort op 3 SDG’s:

 • Waardig werk en economische groei (SDG 8): een duurzame en inclusieve economie creëren met passende werkgelegenheid en goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor iedereen.
 • Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12):  verspilling en afvalproductie tegengaan en consumptie verduurzamen.
 • Partnerschappen om doelstellingen te bereiken (SDG 17): instrumenten en partnerschappen stimuleren om de voortgang van duurzame ontwikkeling te stimuleren.

Wat precies de impact is die we maken wordt op dit moment nog tot in detail uitgewerkt door MAEX. Daarover binnenkort meer. Maar de indicatieve waarde belooft wat! Daar zijn we trots op en lopen we graag mee te koop. Dat gaan we binnenkort dan ook zeker doen. Wordt vervolgd dus!

Soft imago afschudden

‘Dat is precies wat we willen bereiken’ zegt Gerda Deekens van MAEX. ‘De sector van maatschappelijke initiatieven heeft voor sommigen nog een soft imago. Maar ze zijn van groot belang voor onze maatschappij, zeker in deze crisistijd. Door deze sector zakelijk te maken gaan economisch en maatschappelijk belang hand in hand en kunnen we samen werken aan een daadwerkelijke groei.’

Zij gingen u voor:
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop