• MVO MVO
  • Social return Social return
  • Impact Impact
  • PSO30+ PSO30+
Tel. 035 - 7370265

PSO-keurmerk deBesteEHBOdoos verlengd tot eind 2023

Om de norm voor sociaal ondernemen in Nederland te bewaken controleert PSO Nederland elke twee jaar of bedrijven nog voldoen aan de eisen voor hun keurmerk. Bij deBesteEHBOdoos is in november voor de derde keer dit onderzoek uitgevoerd. Met positief resultaat: ons PSO-keurmerk Trede 3 / PSO30+ is verlengd tot eind 2023!

‘Niets moeilijker maken dan het is’

Directeur Bob Kolsteeg is trots dat het PSO-certificaat van zijn onderneming opnieuw is verlengd: ‘Met het PSO30+ keurmerk laten wij objectief aan de buitenwereld zien dat wij een sociale onderneming / impactonderneming zijn op het gebied van arbeidsparticipatie. In ons geval geldt dat voor 70% van het personeelsbestand. We kijken naar wat onze medewerkers kunnen en passen het werk daarop aan. We maken er ook geen probleem van als ze iets niet kunnen. Dat lossen we dan anders op. We zijn een sociaal bedrijf en werken op een open en prettige manier met elkaar samen. Ook onze klanten varen daar wel bij want onze supergemotiveerde medewerkers stellen in alles wat wij doen de klant centraal. We maken niets moeilijker dan het is en denken altijd in oplossingen.’

‘Mensen in hun kracht zetten’

‘Onze missie is sociaal ondernemen. Wij bieden mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een vaste arbeidsplaats. Dit doen wij door in heel Nederland bedrijven en instellingen te ontzorgen op het gebied van BHV-middelen. We verkopen en onderhouden verbanddozen, AED’s en aanverwante artikelen. Hoe meer klanten wij mogen ontzorgen, hoe meer mensen wij kunnen laten meedraaien op de arbeidsmarkt.’

Het komt recht uit zijn hart als hij vertelt wat zijn bedrijf voor mensen betekent: ‘We zetten mensen in op hun kracht, accepteren hun beperkingen en houden hier rekening mee. We geven ze de tijd en het vertrouwen om te groeien  Ze mogen fouten maken waar ze niet meteen op worden afgerekend. Dat geeft mensen een gevoel van veiligheid. We zien de mensen groeien in zelfvertrouwen en in functioneren. We hebben gewoon een hele leuke groep en hopen die nog groter te maken.’

PSO-certificaat levert ook klanten voordeel op

Het PSO-keurmerk borgt het sociale gehalte van deBesteEHBOdoos. Tegelijkertijd kan het PSO30+-keurmerk klanten voordeel opleveren. Zij kunnen in de meeste gevallen de kosten voor onderhoud en aanschaf van BHV-middelen in mindering brengen op hun Social Return-verplichting.

Dankzij het PSO-certificaat komen we als sociale onderneming ook in aanmerking voor het uitzetten van voorbehouden opdrachten bij aanbestedingen (art. 2.82 Abw). Overheden kunnen hier gebruik van maken als ze sociaal willen inkopen en/of aanbesteden.

Citaat uit ons rapport

deBesteEHBOdoos onderneemt inmiddels ruim 11 jaar sociaal en is sinds 2017 in het bezit van het hoogst haalbare keurmerk. In het eindrapport staat te lezen: ‘Uit de onafhankelijke toetsing blijkt dat deBesteEHBOdoos op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert deBesteEHBOdoos op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.’

 Samen sociaal ondernemen: ketenstimulering

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidspositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doet deBesteEHBOdoos niet alleen door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO? Kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Of bekijk onderstaande animatie die de PSO in twee minuten uitlegt :

Zij gingen u voor:
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop