• MVO MVO
  • Social return Social return
  • Impact Impact
  • PSO30+ PSO30+
Tel. 035 - 7370265

Meer AED’s betekent meer levens redden

Vrijdag 16 oktober is het World Restart A Heart Day. Wereldwijd staat deze dag in het teken van reanimatie door omstanders als iemand een hartstilstand krijgt. Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen op onze nieuwe website deBesteAEDwinkel.nl. Hoe meer AED’s er in Nederland komen te hangen, des te groter is de kans dat we levens kunnen redden.

Hoe moet u reanimeren?

Weet u wat u moet doen bij een hartstilstand? Durf te starten met reanimeren en red levens. Op de website van de Nederlandse Reanimatie Raad vindt u tekst, uitleg en filmpjes over de stappen die u moet zetten bij reanimatie.

Let op: als gevolg van het aantal coronabesmettingen geldt op dit moment in Nederland dat u moet reanimeren volgens de Covid-19 richtlijn!

https://youtu.be/zaZqcgYFA5c

Netwerk AED’s nog niet landelijk dekkend

Deze zomer maakten de Hartstichting en HartslagNU bekend dat het landelijke netwerk voor AED’s in Nederland nog steeds niet landelijk dekkend is. Ze brachten in kaart waar er nog AED’s bij zouden moeten komen. Krijg je in Nederland een hartstilstand? Dan is de kans groter geworden dat zich binnen 500 meter van jou een automatische externe defibrillator (AED) bevindt, die dag en nacht beschikbaar is. Op 1775 plekken na heeft Nederland een dekkend AED-netwerk.

Betere hartveiligheid

Voor een betere hartveiligheid is er dus nog werk aan de winkel. Hoe dichter een AED in het midden van de 500 meterzone wordt opgehangen, hoe beter dit is voor de AED-dekking. In het ideale geval zijn er dus nog minimaal 1775 AED’s nodig. De praktijk leert echter dat defibrillatoren niet altijd in het midden van de cirkel worden opgehangen. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van geschikte locaties en initiatieven van particulieren en bedrijven, zoals inzamelingsacties die buren met elkaar houden (voor een AED in hun omgeving). De Hartstichting en HartslagNu schatten dat nog ongeveer het dubbele aantal AED’s nodig is.

Website debesteaedwinkel.nl gelanceerd

Alhoewel deBesteAEDwinkel.nl al een tijdje in de lucht is vinden we World Restart A Heart Day bij uitstek geschikt om deze nieuwe website in de schijnwerpers te zetten. Hoe meer AED’s er in Nederland verkocht worden, hoe groter de kans is dat we levens kunnen redden!

Welke AED past het best bij u?

Zij gingen u voor:
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop