• MVO MVO
  • Social return Social return
  • Impact Impact
  • PSO30+ PSO30+
Tel. 035 - 7370265

‘De tijd is rijp voor groen en sociaal regeerakkoord’

Tijdens de online open dag van MVO Nederland op 7 december sprak deBesteEHBOdoos met directeur-bestuurder Maria van der Heijden. Ze is hoopvol over het nieuwe kabinet en de bijbehorende plannen: ,,Ik heb vertrouwen in een ambitieuze agenda. De tijd is rijp voor een groen en sociaal regeerakkoord.”

Groen en sociaal regeerakkoord

Van der Heijden hoopt dat vooral D66 haar stem zal laten gelden: “De partij heeft een redelijk duurzame agenda en een cruciale positie in deze kabinetsformatie omdat ze tweede geworden zijn bij de verkiezingen. Ook de Christen Unie zit sterk in het sociale en het groene. Ik verwacht dat dit regeerakkoord ambitieuze en duidelijke doelen gaat bevatten. Ja, daar ben ik best positief over.”

Hoge verwachtingen dus. Het onderwerp staat hoog op de agenda. En de cijfers over de nieuwe economie liegen er ook niet om. Met inmiddels 2000 aangesloten bedrijven & organisaties vertegenwoordigt MVO Nederland 1,5 miljoen medewerkers. En 14,1 % van de Nederlandse economie is inmiddels duurzaam, zo blijkt uit de NEx (Nieuwe Economie Index). Dit cijfer geeft het percentage van de Nederlandse economie aan dat ‘nieuw’ is: circulair, klimaatneutraal en inclusief, ook in de keten.

Bedrijven moeten daadkracht tonen

“We hebben een aardige steek in de economie,” zegt Maria van der Heijden. “Maar als je bedenkt dat het eigenlijk 100% zou moeten zijn dan zijn we er nog lang niet. In 2025 willen we op 20% zitten, om dat te bereiken moet er nog wel wat gebeuren. Het meest actuele percentage wordt op dit moment uitgerekend. Ik hoop niet dat corona ons daar weer op achterstand zet. Want wat we ook zien is dat bedrijven die al aan het verduurzamen waren daar wel mee verder gaan. Maar bedrijven die nog niet begonnen waren hebben er extra moeite mee in deze coronatijd.”

“Natuurlijk mag ik blij zijn dat het hoog op de agenda staat. Qua daadkracht ben ik minder positief omdat ik echt vind dat we nog niet voldoende doen. Het is duidelijk wat de urgentie is en wat we te doen hebben. Uiteindelijk moeten bedrijven ook de verantwoordelijkheid durven nemen en dat kan veel beter. Iedereen kan een bijdrage leveren. Grote organisaties kunnen veel impact realiseren op mens en milieu. Zoals ASR bijvoorbeeld dat vorige week aankondigde dat de pacht voor groene boeren omlaag gaat. Dat heeft een enorme impact op grondgebruik en -kwaliteit. Waar ik altijd blij van word zijn de vele MKB-bedrijven die enorme innovatiekracht tonen en verhalen delen. Super relevant!”

Ketenstimulering van groot belang

Ook ketensamenwerking doet de beweging richting de nieuwe economie sneller groeien: “Zeker als het gaat om de circulaire economie. Als je naar een circulair business model wil zul je wel met elkaar moeten samenwerken. Dat kun je niet als bedrijf alleen. Je zult dan je toeleverancier en je klant automatisch betrekken bij het verduurzamen van je bedrijf. Dat is eigenlijk heel logisch. Daar kunnen we dus zeker nog wel wat stappen zetten. Ieder bedrijf kan dat voor zich doen. MVO Nederland stimuleert ook hierin de keten. In de bouw, in de chemie, in de textiel, in de zorg.. Binnen onze sectornetwerken kijken we hoe we vanuit de keten kunnen verduurzamen.”

MVO verplicht maken voor bedrijven

Bedrijven en organisaties moeten dus zelf meer daadkracht tonen. Daarnaast lobbyt Van der Heijden heel wat af: “Kijk maar naar onze campagne voor de ‘minister van de nieuwe economie’. Daarbij hebben we gezegd: we moeten een overheid hebben met lef, die verantwoordelijkheid neemt, ambities stelt en daar concrete doelen aan koppelt. Een overheid die duurzame ondernemers wind in de rug geeft. Als je verduurzaamt moet je daar ook ondersteuning in krijgen, in de vorm van subsidies om het goedkoper te maken.”

Tot slot breekt Van der Heijden nog een lans voor een MVO-zorgplicht voor bedrijven: “Wat mij betreft mag dat in de wet. Zoals een financiele jaarrekening verplicht is zou ieder bedrijf ook de impact op mens en milieu moeten laten zien. Bedrijven bestaan bij de gratie van de samenleving. Dat betekent dus ook dat je verantwoording aflegt aan die samenleving. Ik ben absoluut voor verplichting en wetgeving op dit vlak. De maatschappelijke norm ligt inmiddels ver boven de wettelijke norm. We zien allemaal dat er soms mensenrechten geschonden worden. Of dat de volksgezondheid op het spel staat. Kijk maar naar het vonnis tegen Shell. Wettelijk gezien voldoen veel bedrijven aan de norm. Maar die norm past niet meer bij wat we maatschappelijk relevant vinden.”

Zij gingen u voor:
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop