• MVO MVO
  • Social return Social return
  • Impact Impact
  • PSO30+ PSO30+
Tel. 035 - 7370265

CSRD. Wat moeten we ermee??

deBesteEHBOdoos is op dit moment nog niet verplicht om te rapporteren over sociale- en milieuprestaties. Toch sorteren we al wel voor op de CSRD, de Europese regelgeving omtrent duurzaamheidsrapportages. HBO-studente Dianne Hadderingh duikt in het onderwerp voor haar afstudeerscriptie. ’Het helpt greenwashing te voorkomen.’

Vanaf 2026 valt naar verwachting ook het MKB onder de CSRD-wetgeving, wat staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Dianne zoekt voor ons uit hoe we daar als sociale onderneming nu al een begin mee kunnen maken. Zo komen we beslagen ten ijs zodra er wel informatie van ons wordt gevraagd.

‘Actief in de keten van grote bedrijven’

‘Bovendien kan deBesteEHBOdoos er al eerder mee te maken krijgen,’ weet Dianne die zich in de afrondende fase bevindt van haar internationale studie Interdisciplinary Business Professional aan de Hanzehogeschool Groningen. ‘Jullie hebben klanten die al wel verplichtingen hebben op dit vlak. Kleine bedrijven die actief zijn in een keten van grotere bedrijven kunnen gevraagd worden om ook te laten zien dat ze duurzaam bezig zijn.’

CSRD staat nog in de kinderschoenen

Al rondbellende merkte de 23-jarige Hanze-studente al snel dat CSRD nog in de kinderschoenen staat: ‘Er is vooral bij MKB’ers nog weinig bewustzijn, dat blijkt ook uit de gesprekken die ik voer met jullie klanten en met experts. En er zijn nog maar enkele stappen gemaakt om het in de markt te ondersteunen. Als het al leeft bij bedrijven, dan zijn ze vooral bezig om uit te vogelen wat de wetgeving voor henzelf betekent. Ze richten zich nog nauwelijks op de keten.’

Intrinsieke motivatie

Dianne Hadderingh hoefde niet lang na te denken over het onderwerp voor haar afstudeerscriptie. Dat rolde eigenlijk als vanzelf uit een eerdere opdracht die ze samen met studiegenote Riya Menon uitvoerde bij deBesteEHBOdoos.‘Toen merkte ik al dat er bij jullie sociale onderneming een enorme intrinsieke motivatie is om impact te meten en hierop te sturen. Daar kwam bij dat ik me op mijn werk bij een accountantskantoor al in de CSRD had verdiept. We kregen veel vragen van MKB’ers waar ze op moeten letten. Daar heb ik een quickscan ontwikkeld die de belangrijkste focusgebieden aangeeft.’

Duurzaamheidsrapportages

Zo werd 1 en 1 al snel 3 en begon Dianne gemotiveerd aan haar scriptie die over enkele weken klaar moet zijn. Haar enthousiasme en interesse voor duurzaamheidsrapportages steekt ze niet onder stoelen of banken: ‘Het mooie aan de CSRD vind ik dat er in de richtlijnen echt gekeken wordt naar impact maken. Dat is het doel. Niet het rapporteren op zich. Als organisaties de impact die ze maken ook meten, vloeit daar bijna als vanzelf een rapportage uit voort die ze de wereld in kunnen communiceren.’

Greenwashing voorkomen

Een ander doel van de CSRD is het voorkomen van greenwashing. Hiervan is sprake als een bedrijf zich groener of maatschappelijk verantwoorder voordoet dan het in werkelijkheid is. Dianne tackelde het heikele punt met hoogleraren en deskundigen op het gebied van sociaal ondernemerschap: ‘Het is een aspect dat telkens naar voren komt. Eerder mocht je in duurzaamheidsrapportages enigszins zelf bepalen hoe je dat indeelde. Je kon dan met name de positieve punten aanstippen en de negatieve aspecten minder laten lijken. In de CSRD moet je juist ook de risico’s benadrukken waar verbetering op nodig is. Zo ontstaat een eerlijker beeld.’

Knalperiode

Dianne gaat met haar scriptie zoals ze zelf zegt nu ‘de knalperiode in.’ Haar voorzichtige conclusie luidt dat de meeste bedrijven nog zoekende zijn hoe ze het handen en voeten moeten geven. Waarmee ze ons ongemerkt de titel van dit artikel aanreikt: CSRD, wat moeten we ermee? ‘Dat is een goeie,’ zegt ze lachend. Maar iets te simpel om als onderzoeksvraag in haar scriptie te verwerken. Die luidt (vertaald uit het Engels) als volgt:

Hoe moeten MKB’ers zoals deBesteEHBOdoos reageren op CSRD als je kijkt naar databehoeften van klanten?

We kijken uit naar het antwoord dat half mei op papier moet staan. Veel succes met schrijven Dianne!

Zij gingen u voor:
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop