• MVO MVO
  • Social return Social return
  • Impact Impact
  • PSO30+ PSO30+
Tel. 035 - 7370265

Flyer 10 jaar deBesteEHBOdoos

10 jaar deBesteEHBOdoos betekent 10 jaar werk bieden aan mensen met een (arbeids)beperking, 10 jaar goede doelen steunen en 10 jaar duurzaam werken. Dat is een verhaal over 10 jaar impact maken om mee uit te pakken en rond te strooien. Precies dat doen we met een flyer die we ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan hebben laten maken door Beeldende Zaken.

Ons verhaal, onze sociale missie, ons keurmerk en onze plannen voor de toekomst zijn hiermee op compacte en kleurige wijze vastgelegd.

10 jaar deBesteEHBOdoos

We verspreiden ons verhaal bij voorkeur  zoveel mogelijk digitaal om papier te besparen. Omdat we dit jaar 10 jaar bestaan en ook iets willen uitdelen dat klanten ‘vast kunnen pakken’ sturen we bij elke verkochte BHV-/EHBO doos en AED een exemplaar mee. Uiteraard zijn deze flyers gedrukt op duurzaam papier van Paperwise.

Dit is ONZE MISSIE

We bieden mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt  een vaste arbeidsplaats. We steunen goede doelen in binnen- en buitenland.  En we werken duurzaam. De printversie van deze flyer laten we bijvoorbeeld drukken op papier dat gemaakt is van landbouwafval (Paperwise).

Dit is ONS VERHAAL

In 2004 ontdekken we dat veel verbanddozen niet onderhouden worden. Dus besluiten we om verbanddozen niet alleen te verkopen maar ze ook regelmatig te controleren. Zo zorgen we ervoor dat er altijd een complete EHBO-doos binnen handbereik is. Dat werkt een stuk veiliger

Dit is GOED VOOR ELKAAR!

In het begin laten we verbanddozen vullen bij de Sociale Werkvoorziening in Delfzijl. Dat is #goedvoorelkaar want we bieden werk aan mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen. Sociale werkplaatsen uit de rest van Nederland sluiten zich bij ons aan en zo ontstaat in 2005 de Vereniging deBesteEHBOdoos. In 2009 zijn 14 SW-bedrijven lid.

Dit is SOCIAAL ONDERNEMEN

Ons unieke concept slaat aan. In 2010 zetten we de vereniging om in een BV. Vanaf dat moment zijn we een sociale onderneming. Ondertussen verkopen en controleren we ook AED’s. Het mooie is dat het werk nog steeds grotendeels wordt gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dit is ONS KEURMERK: PSO30+

We zijn al 10 jaar sociaal ondernemend. In 2017 krijgen we niet voor niets het keurmerk PSO30+. Dat betekent dat minimaal 30% van ons personeel een (arbeids)beperking heeft. In werkelijkheid geldt dat voor 12 van onze 15 personeelsleden. Daarmee zitten we ruim boven de 80%! Ons keurmerk maakt deBesteEHBOdoos interessant voor social return bij aanbestedingen en voor het uitzetten van voorbehouden opdrachten door overheidsorganisaties.

Dit is ONZE TOEKOMST

Omdat we nog veel meer impact willen maken blijven we natuurlijk lekker sociaal bezig. We boren nieuwe bronnen aan om vaste banen te scheppen voor kwetsbare mensen. Zo openen we in 2020 een speciale webshop voor AED’s. En leveren we het beste trainingssetje voor EHBO- en BHV-cursussen.

Zij gingen u voor:
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop