• MVO MVO
  • Social return Social return
  • Sociale werkvoorziening Sociale werkvoorziening
  • Goede doelen Goede doelen
Tel. 035 - 7370265

Deze goede doelen hebben wij onlangs gesteund

Verbandmiddelen voor de Stichting Kansarmen Sri Lanka
Tijdens een rondreis door Sri Lanka hebben we een flinke hoeveelheid verbandmiddelen, geschonken door deBesteEHBOdoos, af kunnen leveren bij de lokale projectuitvoerder van De Stichting Kansarmen Sri Lanka.
Samen met hem hebben we ook enkele scholen bezocht en zelf pleisters en andere verbandmiddelen kunnen geven aan deze scholen. We hebben kunnen zien hoe goed deze spullen terechtkomen, maar ook mogen kennismaken met het geweldige werk van de Stichting Kansarmen Sri Lanka.De Stichting Kansarmen Sri Lanka beoogt de kwaliteit van leven van de (meest) kansarme inwoners van Sri Lanka, via Water en Sanitaire faciliteiten, te verhogen.
De doelgroep bestaat vooral uit de armste plattelandsscholen en daarnaast arme woongemeenschappen, wees- en bejaardenhuizen. De stichting richt zich op de aanleg van drinkwater en sanitaire voorzieningen, basisvoorzieningen die door de overheid in Sri Lanka niet worden verzorgd.

watervoorziening en gezondheidslessen op plattelandsschool Sri Lanka

De projecten worden onder beheer van de lokale projectuitvoerder samen met de bevolking uitgevoerd. Continuïteit en blijvende nazorg wordt gewaarborgd door een onderhoudsprogramma en door bij volgende bezoeken opnieuw te wijzen op de verantwoordelijkheden met betrekking tot bijvoorbeeld het onderhoud van de pompen, watertanks, sanitair, hygiëne enz.. Er worden ook gezondheidslessen verzorgd op de plattelandsscholen. In interactieve lessen wordt er met en door de kinderen gesproken over: drinkwater gebruik, lichamelijke verzorging, toilet onderhoud en een schone leefomgeving en worden opdrachten uitgevoerd.

Esther Stichting

Dit bericht ontvingen wij na het schenken van verbandmiddelen aan de Esther Stichting, een stichting die zich ten doel stelt om mensen met lepra te helpen in ontwikkelingslanden te beginnen in Suriname, met ondersteuning van sociaal maatschappelijke hulpverleningsinstanties. 

"Het verhaal is kort maar krachtig de mensen aan wie het is uitgedeeld waren aangenaam verrast en blij met de spullen.
Eigenlijk was dit slecht een druppel op de gloeiende plaat
Als je ons verder kan helpen met verbandmiddelen zouden ze daar erg blij mee zijn"

Stichting Esther probeert deze mensen een waardig bestaan te geven door middel van hulpmiddelen in plaats van geld. Zij steunen deze mensen o.a. met: medische hulp, verbandmiddelen, medicijnen en ontsmettingsmiddelen voor wonden, hulpmiddelen zoals: krukken, rollators en rolstoelen.

Zij gingen u voor:
0